Vseobecné obchodní podmínky

 

ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU

  1. firma Jan Barna. se sídlem na adrese Dobřív 4, 33844 Dobřív (dále jen jako „Pension“)
  2. objednatel – jako fyzická či právnická osoba (dále jen „Host“)
    Tyto podmínky platí obecně pro všechny Hosty pensionu, se kterými není sjednána písemná smlouva o poskytování služeb.

 

REZERVACE UBYTOVÁNÍ A SLUŽEB:

• Rezervace ubytování a dalších služeb v Pensionu a potvrzení této rezervace ze strany pensionu je možné pouze písemně, tj. emailem či skrze rezervační formulář nebo telefonicky.

• Rezervace se považuje za platnou a závaznou v případě, že Pension písemně potvrdí Hostovi provedenou rezervaci nebo Host obdrží automatické emailové potvrzení generované příslušným online rezervačním systémem.

• V případě, že Pension nebo Host nesplní podmínky, které jsou uvedeny v bodu 1 a 2, Pension nemusí ubytování a služby poskytnout.

• Údaje, které jsou uvedeny na potvrzení rezervace jsou závazné pro obě strany

 

CENY, STORNOVACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY:

• Cena je uvedena za pokoj na jednu noc, bez snídaně, pokud nezvolí host jinak.

• V ceně ubytování je zahrnuto DPH ve výši 15%. Pensionový kurz EUR je CZK 26,5.

• Zrušení potvrzené rezervace je možné učinit rovněž pouze písemnou formou, tedy emailem nebo telefonicky. Přesný způsob zrušení rezervace je daný rezervačním systémem, který byl pro rezervaci využit.

• Při zrušení rezervace, která byla zadána přes externí poskytovatele (např. booking.com) je nutné rezervaci zrušit taktéž přes tohoto poskytovatele způsobem, který poskytovatel vyžaduje a za podmínek rezervace.

• Změna rezervace, tj. přesun objednaných služeb na jiný termín je považován za zrušení původní rezervace a řídí se stejným režimem jako zrušení rezervace.

• Ubytování je možné uhradit v hotovosti, akceptujeme měnu CZK a EUR. V případě platby kreditní/platební kartou bude účtována částka v měně CZK.

• Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

• Pension si vyhrazuje právo předběžné předautorizace karty Hosta až do výše celkové částky za ubytování.

• V případě nedojezdu hosta je rezervace stornována a Pension je oprávněn účtovat náklady na celý pobyt Hosta.

 

PRÁVA A POVINNOSTI HOSTA:

• Host má právo užívat rezervovaných prostor a jejich vybavení, stejně tak jako vybavení společných prostor

• Host je odpovědný za všechny škody způsobené v pokoji během pobytu a souhlasí s tím, že uhradí případné náklady na opravy, výměny nebo zvláštní čištění. Výše úhrady bude určena pensionem.

• Host je povinen veškeré závady a případné nedostatky reklamovat během svého pobytu v pensionu, aby mohla být sjednána náprava.

• Host je povinen nejpozději v den odjezdu uhradit náklady spojené s využitím služeb Pensionu, včetně doplňkových služeb, nebylo-li dohodnuto jinak. V případě neuhrazení částky je Pension oprávněn účtovat odpovídající částku z platební karty hosta po jeho odjezdu.

• Host může odstoupit od smlouvy na základě stornovacích podmínek nebo v případě, že Pension neposkytl Hostovi předem dohodnuté služby odpovídající standardu pensionu

• Doba přihlášení do pensionu je od 15:00 do 19:00 v den příjezdu. Dřívější přihlášení je možné pouze po dohodě.

• Doba odhlášení je do 10:00 v den odjezdu. Pozdní odhlášení je možné po dohodě

• Celý pension je nekuřácký. Porušení tohoto nařízení a kouření v pokoji či prostorách pensionu opravňuje Pension, aby Hostovi naúčtoval penále ve výši 200 EUR za vyčištění pokoje či prostor pensionu. Kouření je možné pouze před pensionem v místech tomu vyhrazeným.

• V rozmezí od 22:00 a 7:00 je doba nočního klidu. Chování, které vede k rušení ostatních hostů v době nočního klidu, je přísně zakázáno (zahrnuje hlasitý poslech hudby, televize, křik v pokojích, chodbách a další rušivé chování). V případě vážné porušení tohoto pravidla může pension penalizovat hosty finanční pokutu a do výše 400 EUR nebo, v nutných případech, volat policii.

• Psi mohou být ubytováni na základě potvrzení Pensionu za poplatek 200 Kč/pobyt.

 

PRÁVA A POVINNOSTI PENSIONU:

• Pension je povinen pro Hosta zajistit ubytování na základě předem dohodnutých služeb, které odpovídají standardu Pensionu.

• V případě, že Pension nemůže Hosta ubytovat na základě předem vytvořené a potvrzené rezervace, Pension má povinnost zajistit pro Hosta adekvátní ubytování v jiném zařízení.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

• Tyto podmínky jsou platné od 1.3.2017 a Pension si vyhrazuje právo jejich změn a Host je povinen se řídit těmito aktuálními podmínkami.

• Hotel shromažďuje osobní údaje Hosta pouze po dobu nezbytně nutnou do ukončení poskytování sjednaných služeb a tyto údaje neposkytuje dalším osobám.