GPS: 49° 42' 17.35" N,13° 47' 25.67" E
V
zdálenost: 2,5 km 

Zhruba 2,5 km od našeho pensionu se nachází bývalý lovecký zámeček Tři Trubky. Zámeček je ideální destinací pro nenáročnou procházku i lehký výběh lesem. Tři Trubky, ležící na soutoku Třítrubeckého a Padrťského potoka, nechal vystavět Jeroným Colloredo-Mannsfeld mezi lety 1888 a 1890. Zámeček je zajímavý nejen svou polohou přímo na okraji CHKO Brdy, ale i svou historií, kdy několikrát posloužil jako útočistě pro prezidenta Masaryka či Beneše.